سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
طیبه امینی – دانش آموخته رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نورهمدان

چکیده:

امروزه جاذبه های گردشگری و فراوانی آنها در جذب گردشگر یکی از عمده ترین مسائل برنامه ریزان عرصه گردشگری است. محقق در این پژوهش به بررسی یکی از بزرگترین و شاید طویل ترین جاذبه های گردشگری که در دل این سرزمین در دل خاک مدفون گشته ، با عنوان یک جاذبه پنهان در توسعه گردشگری پرداخته است . محقق در یک روش کتابخانه ای، اسنادی و مشاهده ای ، به بررسی آثار بجا مانده از دیوار مورد نظر و شرایط کالبدی و ویژگی های فیزیکی این دیوار که نام آن ریشه در تاریخ بسیار کهن ایران دارد ، پرداخته است. و ضمن معرفی این آثار ظرفیت های این دیوار را اکنون در زیر خاک مدفون گردیده ، بیان کرده است. در این پژوهش ضمن معرفی این اثر که روایات حاکی از تعلق این اثر به دوران مختلف تاریخی است به ظرفیت ها و اجزاء این دیوار بزرگ و قابلیت های آن در توسعه گردشگری منطقه ای و ملی پرداخته است و در نهایت به این نتیجه می رسیم که در صورت فرهنگ سازی ساکنین همجوار با آثار و ابنیه تاریخی و استفاده از مشارکت محلی در ایجاد سرمایه گذاری و شغل می توان در جهت توسعهگردشگری با جاذبه های پنهان گامی بلند برداشت و با صیانت از این آثار می توان در توسعه گردشگری در سطوح منطقه ای و ملی کوشید.