سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عطیه سادات میرشریف – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهر

چکیده:

از دیرباز استفاده از منابع آبی غیرمتعارف با کیفیت پائینتر، بعنوان مثال پسابهای تصفیه شده برای آبیاری محصولات کشاورزی و فضای سبز مورد توجه بوده است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا برای آب و نیز محدود بودن منابع آب، ضرورت استفاده از آبهای نامتعارف جهت تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهری و حفظ محیط زیست مطرح میگردد. در واقع پساب منبعی است قابل دسترس، نزدیک به محیط مصرف، بدون نیاز به سرمایه گذاری سنگین جهت استحصال، ارزشمند از نظر مواد غذایی مورد نیاز گیاهان و با قابلیت جایگزینی با آبهای شیرین ولی دارای انواع آلاینده ها. یکی از بهترین روشها در زمینه پالایش و تصفیه پساب، استفاده از سیستمهای گیاه پالایی و نیزارهای مصنوعی برای تصفیه بیولوژیک آن میباشد. با استفاده از تکنیکهای فوق از یک طرف خطر آلودگی محیط زیست به ویژه آبهای زیرزمینی بشدت کاهش می یابد و از طرف دیگر، پتانسیل زینتی بالای این گیاهان، کیفیت منظر شهری را ارتقاء می بخشد. مقاله حاضر با بررسی نمونه های جهانی موفق و مشابه در رابطه با تکنیکهای مکمل فوق در زمینه بهره گیری از پساب تصفیه شده به ارائه راهکارهای نوین جهت طراحی اکولوژیک منظر شهری می پردازد.