سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوا مرندی زاده – دانشجومجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس
سعید سخاوتی زاده – هیات علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس

چکیده:

انتخاب روش های مناسب با توجه به حفظ خصوصیات ترکیبات غذایی، شیمیایی، میکروبیولوژی از اهمیت چشم گیری برخودار است. این مورد می تواند به ایجاد قابلیت های تجاری سازی محصول در محل های دور از محل تولید بیانجامد. به علاوه می تواند به افزایش طول عمر محصولات کمک کند تا بدینوسیله تعداد بیشتری از مصرف کنندگان به غذاهای سالم و بی خطر دسترسی پیدا کنند. هنگامی که مصرف کنندگان به غذاهای مغذی تری توجه می کنند، تکنولوژی های محافظت از غذا کارایی بیشتری از نقطه نظر میکروبیولوژیکی خواهند داشت. اما تکنیک های فعلی قادر به با کاهش میکروارگانیسم ها می باشند این تکنیک ها از دست رفتن خصوصیات تغذیه ای و حسی غذاها رادر پی دارند.. از میان این روش های کلی جدید روند تکنیک میدان پالسی الکتریکی می تواند به تنهایی و همراه با روش های محافظتی دیگر مورد استفاده قرار گیرد