سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسینعلی حیدری – کارشناس ارشد مدیریت
فاطمه حشمتی – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور واحد ایلام
عربعلی حیدری – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

سیستم رادیوشناسه به مفهوم استفاده از سیگنالهای رادیویی برای شناسایی خودکاریک شی براساس ذخیره سازی و بازیابی داده از راه دور می باشد و مدیریت بحران علمی است کاربردی که با شناخت مشاهدات و تجزیه و تحلیل داده ها بصورت سیستمی جهت یافتن ابزار و راه حلهایی که به وسیله ان از یک سو بتوان از وقوع فاجعه پیش گیری بعمل آورد و از سوی دیگر درصورت وقوع ان نسبت به امداد رسانی و بهبود اوضاع اقدام نمود دراین مقاله ضمن تشریح مبانی نظری مدیریت بحران و جزئیات سیستم رادیوشناسه به نقش این فناوری درمدیریت بحران اشاره می شود و به این نتیجه خواهیم رسید که بکارگیری این سیستم اطلاعاتی موجب سهولت کار مدیران با توجه به حجم عظیم داده ها در زمان بحران خواهد شد.