سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرشید ملک حسینی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان – دانشکده برق دانشگاه هرمزگان
محمد صادق وجدانی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:

هدف از مدل علمی در زمینه دستیابی به آرمان عبارت است از اینکه در قالب یک مدل به منظور تحقق آرمان مشترک از نگاه تکنولوژی نوین بعنوان یک بعد اجرائی ابتدا با مقدمه ای به مدل و مدل سازی و انتخاب مدل MAMIF به عنوان یک مدل علمی و عملی با آرمان و آرمان گذاری آشنا خواهید شد.سپس با انجام هشت گام کارشناسی در زمینه نقش تکنولوژی در راستای حصول آرمان مشترک در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .