سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا صالحی رزوه – دانشجوی مقطع کارشناسی رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد فلاورجان

چکیده:

یکی از مهمترین بخش های صنعت کشورها،صنعت غذایی است که ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی افراد جامعه دارد.افزایش جمعیت به همراه گسترش شهرنشینی،افزایش سطح شهرنشینی وبالا رفتن سطح درآمد سرانه،نیاز به غذاهای فرآیندی را روز به روز افزایش داده است.ازاین رو استفاده از فن آوری های نوین ازجمله نانوتکنولوژی در صنعت غذا بسیار موردتوجه محافل علمی و صنعتی جهان قرارگرفته است.موضوع اصلی نانوتکنولوژی:فهم – و بکارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در ابعاد کمتر از یک میکرومتر) ۱۱۱ ۱ nm) است که اثرات فیزیکی جدیدی عمدتا متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک از خود نشان میدهد.نانو تکنولوژی از دیدگاه صنایع غذایی،یک افق عمیق علمی با قدرت بالا در تولید محصولات و روش های جدید فرآوری است .بهره مندی از نانو درزمینه ایمنی،بهداشت وامنیت موادغذایی عمدتا درجنبه های گوناگون: بهبود طعم ورنگ غذا،سلامت غذا،تولید غذا،افزایش ماندگاری موادغذایی،تشخیص عوامل بیماریزا ودرمان بیماری ها تحت پوشش قرارگرفته است . کاربردهای نانوتکنولوژی در صنعت غذا در حوزه های:صنایع مکمل غذایی شامل استفاده از پودرهای نانویی،نانوکپسول ها،نانولوله ها،نانوواکسیناسیون DNA توسط نانوکپسول ها و روش های اولتراسوند و..درصنایع بسته بندی استفاده از نانوسنسورهای الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت ها،نانو ذرات اتمی،نانو حسگرها،نانو فیلتراسیون که این موارد در دو دسته کلی بسته بندی های فعال و بسته بندی های هوشمند تقسیم میشوند.درحوزه صنایع غذایی بهره مندی ازانواع نانوکپسول ها،انواع نانوذرات ها،نانوحفره های پلاستیکی، نانوفیلتراسیون، نانوامولسیون ها،نانوبیومواد،نانوسنسورها،نانوفیلترها،کاکلیت ها،که همگی درجهت بهسازی ثبات موادغذایی باهدف عمرماندگاری بالاتر وبهتر ودرصنایع کشاورزی نیز استفاده از نانوچیپ های اطلاعاتی،نانوسنسورها و نانوکپسول ها درجهت سلامت و امنیت محصولات کشاورزی موردبررسی قرارگرفته است . وازمعایب نانو که عمدتا شامل خطرکلی نانوذرات به پایداری آنها درموادزیستی مرتبط است.شکل وطبیعت سطح نانوذرات نیز درزیان آوربودن آن نقش مهمی دارد