سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رعنا گرجی – کارشناسی ارشد مهندسی معماری
محمد هادیان پور – استاددانشگاه تربیت مدرس ایران تهران

چکیده:

جهت توانایی معمار در طراحی و تولید صنعتی و امکان تجسم اجسام و فرم های نامتعارف معماری، باید ابزاری برای خلق فضا و معماری در اختیار معمار قرار گیرد که این ابزار با استفاده از تکنولوژی و امکانات پیچیده گرافیک در رایانه به نام معماری دیجیتالی میسر می گردد. معماری دیجیتالی جنبشی در عرصه ی معماری است تا با ارتباط معماری و علوم دیجیتال زمینه ای برای خلق و نو آوری بیشتر فراهم گردد و معمار در فضای دیجیتال از قید و بند های طراحی فضای معماری با روش های رایج گذشته و کندی کار با ابزارهای ترسیمی قبلی در عصر کنونی ، رها گشته و جزییات تصور شده یک طرح را پیشاپیش به تصویر می کشد. در این تحقیق به بررسی نقش تکنولوژی و نرم افزارهای طراحی درارائه ی پروژه های معماری پرداخته شده است و طی پرسش نامه ای چندین موضوع که باعث پررنگ شدن نقش معماری دیجیتالی می شود بررسی شد تا با نتایج به دست آمده از این نظر سنجی تفاوت طراحی با ابزارهای ترسیمی قدیمی و دست آزاد با طراحی به کمک نرم افزارهای طراحی و نقش تکنولوژی دیجیتال در به وجود آمدن فرم معماری ساختمان های امروزی مشخص گردد.