سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر وثوقی کرگزلو – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه عمران
وحید حسینی تودشکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
مهران جوانمرد – استادیار دانشگاه زنجان گروه عمران زنجان

چکیده:

ایمنی جاده ها متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل جوی و اقلیمی است حذفگردنه های برفگیر از طریق احداث تونلها نقش مهمی در تسهیل رفت و امد و کاهش حوادث و تصادفات جاده ای دارد تونل ذاکر سرخه دیزج درمسیرگردنه برف گیر قراول در استان زنجان با مقطع نعل اسبی بطول حدود ۵۲۰ متر احداث خواهد شد و استانهای غربی کشور را به استانهای شمالی متصل می نماید براساس آمارهای ارایه شده از ایستگاه های سینوپتیک زنجان تعداد روزهای یخبندان درمنطقه درحدود ۱۰۰ روز میب اشد که مشکلات فراوانی را درزمینه راه داری و تردد از این مسیر بوجود آورده و تصادفاتی را موجب شده است با احداث تونل مذکور مسر استانهای غربی به شمالی کوتاه تر می شود و گردنه برف گیر قراول و مشکلات راهداری ناشی از برودت هوا از بین رفته و تصادفات ناشی از یخبندان سطح راه نیز کاهش می یابد.