سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین حسین زاده – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقیات،تهران، ایران
سلمان دستان – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقیات،تهران، ایران
عباس زارعیان – موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور، کرج، ایران.
علی حسین زاده – هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج، ایران

چکیده:

دستیابی به عرضه باثبات موادغذایی و تامین امنیت غذایی جامعه یکی از مهمترین اولویت های توسعه پایدارکشاورزی است دراین بین گیاهان زراعی نقش بسیارمهمی درتولید غذا تامین کالری روزانه و امنیت غذایی دارند گیاهان زراعی نقش عمده ای درتغذیه جمعیت جهان دارند و این موضوع به خصوص درکشورهای درحال توسعه ازجمله ایران مشهودتر است بطورکلی چندسال اخیر تولید محصولات زراعی افزایش قابل توجهی داشته که هم به علت افزایش سطح زیرکشت و هم افزایش عملکرد درواحد سطح بوده است هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثرتولیدات زراعی ۴محصول مهم کشور شامل گندم برنج دانه های روغنی نیشکر و چغندرقند برتامین انرژی و کیفیت تغذیه مردم م یباشد این گیاهان تقریبا ۷۰درصد نیازهای تغذیه ای و همچنین به ترتیب ۱۹و۱۵و۶و۳درصد انرژی روزانه افراد جامعه را تامین می کنند نتایج نشانمیدهد که سالانه ۱۲/۷ میلیون هکتار محصولات زراعی برداشت می شود که ۷۴درصد آن مربوط به غلات است و ازکل غلات ۶۰درصد مربوطب ه گندم و ۱۳/۵درصد مربوط به شلتوک می باشد.