سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین حسین زاده – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
سیدحمیدرضا هاشمی – هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی، کرج، ایران
علی حسین زاده – هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی، کرج، ایران
سلمان دستان – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:

امروزه مسئله امنیت غذایی در سطح جهان ابعاد تازهای به خود گرفته و به یکی از مباحث مهم در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. از آنجا که خودکفایی یکی از اصول امنیت غذایی میباشد، دستیابی به این مهم از طریق افزایش تولید مواد غذایی ممکن خواهد بود. گندم به عنوان محصول محوری و کلیدی کشاورزی جایگاه ویژه ای درتولید و مصرف مواد غذایی ملل جهان دارد. گندم همچنین با تامین ۰۴ درصد انرژی روزانه و ۵۰ درصد پروتئین، نقش مهمی در سلامتی جسمی و ذهنی مردم جامعه دارد . خودکفایی در تولید گندم از مهمترین اهداف اقتصادی کشور طی سال- های اخیر بوده است. با افزایش مداوم جمعیت دنیا نیاز به مواد غذایی روز به روز با سرعت زیادی در حال افزایش است و براساس برآورد های موجود تا سال ۱۰۴۴ جمعیت کشور به ۲۲ میلیون می رسد و مقدار تولید محصولات غذایی در کشور باید ۴۰ درصد بیشتر از تولید فعلی آنها باشد تا بتواند همگام با جمعیت رو به رشد حرکت کند . هدف از این پژوهش بررسی نقش گندم در تامین امنیت غذایی و همچنین پیش بینی مقدار تولید و مصرف در سالهای آینده می باشد