سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نسرین کلاهچی – دانشجوی دکتری من
سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

رشد فزاینده شهرنشینى در دهه هاى اخیر سبب شده است که توجه به صنعت توریسم به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت وبعنوان ضرورى ترین هدف مورد توجه بسیارى از کشورها قرار گیرد.بسیارى از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد,ایجاد اشتغال ,رشد بخش خصوصى وتبادلات فرهنگى وانسانى وتوسعه ساختار زیربنایى می دانند. ازآنجاییکه که توسعه چند بعدى است وسطوح اقتصادى , اجتماعی,فرهنگی,سیاسى وحتى فضایى را شامل می شود .لذ ا درتوسعه توریسم باید به محدودیت هاى استفاده از منابع طبیعى توجه شود وبا توجه به پتانسیل هاى مناطق , محدودیتها شناسایى و مرتفع شود ,چر ا که بازدهى آن درکوتاه مدت بسیار سریع است. تردیدى نیست که همه کشورهاى جهان دررقابتى تنگا تنگ در پى بهره گیرى از مزایای اقتصادى,اجتماعى,فرهنگى وبویژه دریافت سهم بیشترى ازدرآمد وبالابردن سطح اشتغال ناشى از بهینه سازى این صنعت در کشورهاى متبوع خود هستند . بى تردید مسایل مربوط به بهبود کیفیت که آینده جهانگردى در گرو آن است در کانون و قلب پایدارى قراردارد . صنایع دستی ایران متشکل ازصنایع وبدایع گوناگونی است که ریشه در تاریخ اقوام مختلف این سرزمین پهناور دارد.در این میان سفال وسفالگری سابقه ای دیرینه در اقصی نقاط کشور،از جمله شهر لالجین در استان همدان دارد. شهر لالجینْ از مراکز عمده ساخت سفا ل و سرامیک ایران و جهان به شمار می رود و محصولات هنرمندان آن علاوه بر شهرهای دور و نزدیک ایران به بسیاری از کشورهای دیگر صادر می شود . سفالینه های ساخت لالجین بسیار متنوع است و انواع ظروف تزئینی و مصرفی را شامل می گردد . در این مقاله سعی بر آن داریم پس ازمعرفی منطقه مورد نظر، وضعیت تولید سفال درآن رابررسی ، نحوه ساخت سفال لالجین اشتغال زایی وتوریسم رابیان نموده ودرآخر نیز ضمن بررسی فرصتها پیشنهادات خودرابرای جذب بیشتر توریسم منطقه بیان نماییم.