سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی
الهام عباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
حسین قائمی فر – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

یکی از راه های توسعه و حرکت جوامع به سوی تمدن و رفاه عمومی استفاده بهینه و کارآ از منابع طبیعی و خدادادی است یکی ا زمنابع بسیارمهم و حیاتی که درزندگی روزمره انسان ها و تداوم تولیدات نقش فوق العاده دارد مراتع می باشند مراتع ایران یکی از مهمترین و با ارزشترین منابع ملی کشور می باشد که بهره برداری صحیح توام با عملیات اصلاح و احیا ء آنها میتواند نقش اساسی درجهت حفظ آب و خاک و تامین نیازمندیهای کشور درزمینه فراورده های پروتئینی داشته باشد دراین مقاله سعی شده است نقش توسعه پایدار در حفظ مراتع از دیدگاه نویسندگان ارایه شود روش به کارگرفته شده دراین تحقیق تحلیلی بوده و اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانها ی گردآوری شده است براساس نظریه توسعه پایدار رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی باید به گونه ای صورت گیرد که سرمایه های زیست محیطی و نیازهای توسعه را برای نسلهای بعد دچار مخاطره نسازد.