سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامبیز حمیدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
وحید دل بهاری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

گردشگری بعنوان یک صنعت پوینده و اشتغال زا نقش بسیار مهمی رادر جنبه ه ای اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ایفا می نماید. امروزه کشورهای زیادی به پشتوانه رونق حاصل از گردشگری ساختارهای اقتصادی خود را بنیان نهاده اند و به اتکای آن اقتصاد خود را توسعه می دهند . از سوی دیگر شکی نیست که موتور محرک اقتصادی ( سعیدی کیا، ۱۳۸۴ ،ص ۴۲ ) در کشورهای توسعه یافته کارآفرینان آن کشورها هستند ، آنان با نوآوری و خلاقیت خود حرکت کمی و کیفی یک اقتصاد را شتاب می بخشند. در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که گردشگری و توسعه پایدار مرتبط با آن چگونه می توانند زمینه ساز ایجاد رونق و توسعه کارآفرینی پایدار در سطح منطقه گردد. به عبارت دیگر توسعه پایدار ناشی از گردشگری می تواند فرصتهای فراوانی را به همراه بیاورد که در نهایت کارآفرینان می توانند وارد عرصه شده و همزمان توسعه پایدار را رونقی مضاعف بخشند.