سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایرج سلیمانزاد – مدیر گروه رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور شهرستان نقده

چکیده:

تاریخ تجارت جهانی در ایران به ویژه پس از ظهور نفت و روان شدن درآمدهای عظیم ناشی از صادرات آن،این واقعیت را نشان می دهد که همواره در برنامه ها به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت توجه شده ،ولی در عمل موفقیتی بدست نیامده،شاید علت اساسی آن عدم شناخت دقیق مساله و عدم توجه به توانائیهای واقعی صنعت توریسم ایران باشد.این پزوهش با جامعه مطالعاتی استان آذربایجان غربی به نقش توریسم در توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می پردازد و مسایلی همچون ایران از نظر منابع گردشگری دارای مزایای نسبی است،با وجود زمینه های مساعد صنعت گردشگری،این صنعت به جایگاه خود دست نیافته و صنعت گردشگری می توانند منبع ایجاد درآمد،اشتغال و ….باشد،مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می دهد.