مقاله نقش توریسم در بهبود وضعیت اقتصادی روستاهای شهرستان تالش (مطالعه موردی: روستای شیرآباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: نقش توریسم در بهبود وضعیت اقتصادی روستاهای شهرستان تالش (مطالعه موردی: روستای شیرآباد)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توریسم
مقاله توریسم روستایی
مقاله وضعیت اقتصادی
مقاله شهرستان تالش
مقاله روستای شیرآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میردامادی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: برزویی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی تحقیق، شناسایی قابلیتهای تاثیرگذار توسعه گردشگری بر بهبود وضعیت اقتصادی روستای شیرآباد از توابع شهرستان تالش میباشد که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است. تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ساکنین روستای شیرآباد بوده که تعداد ۱۰۱ نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. متغیر وابسته تحقیق وضعیت اقتصادی روستای شیرآباد از توابع شهرستان تالش میباشد. یافته ها نشان داد وضعیت اشتغالزایی و اقتصادی در روستای شیرآباد نامناسب میباشد ولی به واسطه پتانسیلهای زیاد این روستا گردشگری میتواند نقش مهمی در بهبود اشتغالزایی و اقتصاد آن داشته باشد. تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد بهبود اشتغالزایی، توسعه پایدار روستایی، افزایش درآمد روستاییان، بهبود مسائل فرهنگی–اجتماعی–طبیعی، تامین ICT مناسب، افزایش خدمات بهداشتی، رفاهی، حمل و نقل، بازاریابی، بهبود تولید صنایع دستی و بهبود شرایط محیط زیست تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی روستا داشته است.