سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رفیعه للحج – مدرس گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

جهت توانمند سازی جامعه و پایدار سازی آن توجه به امور معلولان امری بس اجتناب ناپذیر است. به این منظور توجه به یکسری عوامل امری ضروری است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در این امر توجه به نقش جنسیتی معلولان و تآثیر آن در اشتغال معلولان می باشد. جنسیت باعث یکسری تبعیضات و نابرابری ها علیه معلولان زن و مرد می باشد که این پژوهش به آن پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته – است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای گردآوری شده است. همچنین از روش پیمایشی جهت اطمینان از نقش کارآفرینی با توجه به عامل جنسیتی، با حضور و مصاحبه از معلولان نیز بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه ما در یکی دو دهه اخیر سبب شده که اشخاص معلول به میزان قابل توجهی در جامعه جذب شوند، وجود برخی موانع به ویژه در عرصه ی کارآفرینی شرایط لازم برای حضور این قشر در جامعه را دشوار و در بعضی مواقع غیر ممکن ساخته است. هدف از قانون توانمندسازی ایجاد تسهیلات لازم به منظور شامل سازی افراد معلول در برنامه های عمومی کشوری و مشارکت نمودن در توسعه اجتماعی، و تأمین تسهیلاتی در جهت توانمندسازی آنها برای دستیابی به تساوی فرصت ها در همه سطوح زندگی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که شناخت عوامل جنسیتی با تکیه بر اصول کارآفرینی برای معلولان می تواند نقش بسزایی در توانمند سازی و توسعه پایدار شهری ایفا کند و همواره تحت تأثیر تکنولوژی نوین استعداد یابی، اشتغال، جنسیت وعوامل وابسته به آن است.