سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شهرتاش – بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز
ساسان محسن زاده – بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تنشهای زنده منجر به القای ژن های متعدد و افزایش مقاومت در گیاه میشود. رتروترنسپوزون ها توالی هایی از ژنوم هستند که بیش از ۵۰% محتوای ژنومیک DNA گیاهی را تشکیل داده و نقش مهمی در تنوع سایز ژنوم و ایجاد تنوع ژنتیکی در گیاهان از جمله در خانواده گرامینه دارند. اخیرا مشخص شده است که در تنش پاتوژن این ژن ها همراه با ژن های مقاومت در گیاه بیان میشوند و بیان آنها منجر به افزایش مقاومت در گیاه آلوده خواهد شد. در این پژوهش یک توالی رتروترنسپوزون از گیاه ذرت رقم ۷۰۴ سینگل کراس جداسازی گردید و در بانک ژن با شماره دسترسی GO271612 ثبت شد. آنالیز بیوانفورماتیک نشان میدهد که توالی از نوع gypsy می باشد