سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حاج حسینی – کارشناس ارشد بهداشت محیط

چکیده:

گسترش و کنترل عفونتهای بیمارستانی یکی از مشکلات بهداشتی بیمارستانها است و سبب مرگ و میر بالاییدر بیماران بستری می شود یکی از راه های انتقال این عفونت ها از طریق هوای آلوده شده توسط بیماران و کارکنان می باشد تحقیقات قبلی نشان داده است که بیشترین منبع آلودگی هوای بیمارستان ها از طریق قارچها و ویروسها و باکتریها می باشددراین مطالعه اثر سیستم تهویه مطبوع بیمارستانها و نحوه توزیع هوا در بیمارستان درکاهش میزان تراکم آلودگی بررسی شده است با استفاده از نرمافزار کریر و محاسبه هوای تازه مورد نیاز و هوای تازه طراحی شده موجود به این نتیجه رسیدیم که با اعمال تغییرات در سیستمهای تهویه مطبوع بیمارستان شامل افزایش هوای تازه بخش ها و افزایش فشار مثبت آنها و بروز کردن هوا رسانها با استفاده از لامپ اشعه ماورا بنفش و استفاده از فیلترهای هپا می توان میزان بار آلوئدگی هوا را کاهش و از گسترش بیماریهای مثل آنفلوانزا از طریق هوا جلوگیریکرد.