سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد مهرجویی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک دانشگاه گنبد کاووس
علی نخزری مقدم – استاد یار و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کا

چکیده:

تنوع زیستی پایه و اساس کارکرد بوم نظام ها ست. پرسشهای بسیاری در مورد سلسله مراتب و ابعاد زمانی و مکانی تنوع زیستی، جنبه های کارکردی تنوع زیستی جوامع در بوم نظام ها و همچنین کاهش تنوع زیستی و مشکلات زیست محیطیناشی از آن وجود دارد. از سوی دیگر تعداد زیادی از گیاهان یا سایر موجودات در جوامع زیستی هنوز ناشناخته مانده وتاثیر آن بر فرایندها و پدیده های درون بوم نظام مشخص نیست. تنوع زیستی از مولفه های مهم پایداری در بوم نظامهای طبیعیمحسوب می شود. اما امروزه این موضوع در بوم نظامهای پایدار کشاورزی نیز جایگاه خاصی پیدا کرده است. تنوع زیستیکشاورزی زیر مجموعه ای از تنوع زیستی است، اما یک زیر مجموعه مهم و استثنایی است. تنوع زیستی نه تنها نشانگر گوناگونی گونه های موجودات زنده در سیاره ما، بلکه همچنین تنوع ژنتیکی در بین آن موجودات و تنوع بوم نظام هایی که اینموجودات در آن ها زیست می کنند، نیز می باشد. تنوع زیستی در سیستمهای طبیعی، جایی که هر موجود، در معرض دامنهایی از شرایط و رخدادهایی است که تکامل او را شکل می دهند و عامل توزیع و موفقیتش می باشند، بوجود می آید. نگهداری تنوع زیستی چیزی بیش از صرفا حفظ چند عضو محدود یک گونه است. جمعیتهای گیاهی در توانایی خود برای مقاومت دربرابر آفات و بیماریها متفاوتند. تنوع ژنتیکی بخش مهمی از تعریف تنوع زیستی است. این تنوع ژنتیکی است که مبنایی برای تولیدات کشاورزی سراسر جهان فراهم می کند. بدون توانایی ذاتی گیاهان برای سازگارشدن به شرایط متغیر محیطی، ما درجستجویمان به دنبال گیاهان پر بازده مقاوم به آفات با محدودیت روبرو می شدیم. یک تخمین دلالت بر آن دارد که تواناییدانشمندان در انتقال ژن از خویشاوندان وحشی مقاوم گیاهان زراعی عمده به ارقام جدید، سبب افزایش سالیانه حدود ۱% در عملکرد شده است. نکته اخر اینکه، تنوع زیستی گیاهان روی کره زمین، علاوه بر فراهم کردن یک منبع ژنی غنی جهت بهبودگیاهان زراعی کنونی، می تواند در بر گیرنده گیاهان مختلفی باشد که در آینده بتواند جهت تامین غذا برای جمعیت در حالرشد جهان استفاده شود.