سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه خان حسنی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
یحیی خداکرمی –

چکیده:

تنوع اقلیم گیاه و خاک در طی تحولات بوم شناختی اکوسیستمهای پیچیده ای را در زاگرس ایجاد نموده است از جمله تنوع تیپهای مختلف جنگلی از شمال تا جنوب این مجموعه بیانگر آن می باشد دراین بررسی با استفاده ازنقشه اقلیم تهیه شده به روش دو مارتن اصلاح شده محل پراکنش جنگلهای استان در اقلیم های مختلف از طریق تطبیق این نقشه با نقشه های توپوگرافی و جنگل گردشی تعیین گردید و مشخصه های گونه های درختی درختچه ای علفی، برخی خصوصیات ادافیکی و ویژگیهای ظاهری منطقه در ۱۲۶ قطعه نمونه ۵۰۰ متر مربعی ماکروپلات و ۶۳۰ قطعه نمونه ۱×۱/۵ متری میکروپلات مطالعه شدند نتایج نشان داد که بیشترین تعداد پایه درختی و درختچه ای درهکتار در منطقه هرسم با اقلیم نیمه خشک سرد و کمترین آن درمنطقه قلاجه با اقلیم نیمه مرطوب فراسرد قراردارد.