سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرسعید صفی زاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران
عباس حبیب اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تنشپسماند به تنشهایی گفته میشود که پس از برداشت نیروهای اعمالی خارجی در قطعه وجود باقی مانده باشد. در نتیجه عملیات شکل دهی قبلی برای تولید لوله و سپس اتصال لوله ها به روش جوشکاری به واسطهی تغییرات ابعادی و ساختارس شدید در اثر سیکل حرارتی گرم و سرد شدن در فرایند جوشکاری این نوع تنشها در منطقهی جوشکاری و متاثر از حرارت ایجاد میگردد. اندازهگیری این نوع تنشها به دو دلیل بسیار مهم است. اولا این تنشها یکی از مهمترین دلایل شکست ناگهانی لوله های انتقال جریان است، ثانیا بدون اطلاع از مقادیر این تنش- ها تخمین عمر باقیمانده اجزا غیر ممکن است. در این پژوهش ابتدا ضرورت موضوع مورد بحث قرار گرفته است سپس پس از بررسی روش- های موجود اندازه گیری تنش دو روش غیر مخرب کاربردی مغناطیسی و التراسونیک به منظور تخمین مقدار تنش پسماند به عنوان راه حل- های جدید و مناسب در صنعت نفت و گاز معرفی وتوضیح داده شدهاند