سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبرز آرامش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
احمد زارع فیض آبادی – دکتری زراعت اکولوژی گیاهان زراعی
رضا صدرآبادی حقیقی – دکتری زراعت گرایش اکولوژی

چکیده:

امروزه دنیا با چالشهایی جدی همانند گرمایش کره زمین افزایش نیاز به انرژی کاهش کمیت و کیفیت آب افزایش پسماندهای شهری و صنعتی افزایش تخریب خاک و مهمتر از همه عدم امنیت غذایی روبرو است امنیت غذایی زمانی حاصل می شود که غذا به اندازه کافی وجود داشته باشد دسترسی به غذا برای همگان میسر الگوی مصرف غذا درست و نظام غذایی از ثبات برخوردار باشد آشکاراست که امنیت غذایی باید پیش از هرچیز پایدار و باثبات باشد. درایران نیز سالها است که بسیاری از صاحب نظران پژوهشگران و علاقه مندان توسعه کشاورزی ایران زراعت پایدار را سرلوحه فعالیت های آموزشی پژوهشی و اجرایی خود قرار داده اند و دراین راستا تلاشهای فراوانی نموده اند. توسعه کشت غلات و اتکا غذایی به این محصولات به سبب سازگاری بالا ی آنها به تنشهای محیطی و هزینه کم تولید از ویژگیهای مناطق خشک و نیمه خشک جهان با زمستانهای نسبتا سرد تا سرد ا زجمله ایران می باشد و نظیر همین وضعیت درکشورهای مجاور همچون عراق سوریه، ترکیه و تا حدودی پاکستان نیز مشاهده می شود.