مقاله نقش تمرین مقاومتی و مکمل پروتئینی whey بر وضعیت آنتی اکسیدانی در مردان جوان دارای اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: نقش تمرین مقاومتی و مکمل پروتئینی whey بر وضعیت آنتی اکسیدانی در مردان جوان دارای اضافه وزن
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین وی ایزولات
مقاله وضعیت آنتی اکسیدانی
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله مردان جوان دارای اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کانی گلزار فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی وطنی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی اکبربوجار مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مصرف مکمل پروتئین وی ایزولات بر وضعیت آنتی اکسیدانی طی تمرین مقاومتی در مردان جوان دارای اضافه وزن بود. برای این منظور ۳۰ نفر با نمایه توده بدنی بین ۳۰-۲۵ کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شدند. سپس به شکل تصادفی به ۳ گروه ۱۰ نفری: گروه تجربی ۱ (مصرف مکمل وی+۶ هفته تمرین مقاومتی) (W)، گروه تجربی ۲ (مصرف دارونما+۶ هفته تمرین مقاومتی) (P) و گروه کنترل (C) تقسیم شدند. ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ((TAC در گروه مکمل وی در پس آزمون، نسبت به پیش آزمون به طور معناداری افزایش یافت (۰٫۰۵>p). سطوح گلوتاتیون (GSH) و ویتامین C در هر دو گروه مکمل وی و دارونما در پس آزمون افزایش معنی داری را نشان داد (۰٫۰۵>p). نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت ورزشی به تنهایی دستگاه آنتی اکسیدانی را تقویت می کند، اما ترکیب فعالیت مقاومتی همراه با مصرف پروتئین وی اثربخشی بیشتری دارد.