سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نیلوفر منتظر – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات،گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه ش

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تأثیر غیرقابل انکاری بر صنایع مختلف و نحوه عملکرد آنها داشته است و صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. تلفن همراه شاخه ای از این فناوری است که با توجه به ضریب نفوذ گسترده و در حال افرایش در ایران، می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمانهای ارائه دهنده خدمات گردشگری مطرح شود. این پژوهش با معرفی عواملی که میتوانند آسودگی و رضایت مشتری را افزایش دهند، بیان می کند که استفاده از فناوری تلفن همراه در گردشگری ایران میتواند با فراهم آوردن بستری جهت دسترسی آسان تر به اطلاعات و خدمات، در مقایسه با خدمات سنتی گردشگری، رضایت گردشگران را بیش از پیش افزایش دهد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و استقرایی و روش جمعآوری اطلاعات به صورت پیمایشی و با استفاده از مصاحبه و توزیع پرسشنامه است و مخاطبان آن گروهی از گردشگران خارجی هستند که پیشتر تجربه استفاده از خدمات تلفن همراه در گردشگری الکترونیک را داشتهاند. آگاهی کافی از ویژگیها و امکانات مقصد و ورود با مطالعه قبلی، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و خدمات در همه جا و همه وقت، صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از وقت، کاهش هزینه نهایی، امکان شخصی سازی بسته سفر و تنوع کمی و کیفی خدمات و اطلاعات عواملی هستند که آسودگی مشتری را به هنگام استفاده از فناوری تلفن همراه در گردشگری الکترونیک در مقایسه با آژانسهای مسافرتی سنتی، افزایش میدهند.