سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی حیدری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – شرکت پالایش گاز ایلام
فاطمه حشمتی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده:

تفکر سیسنمی فرایند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش است. این نوع تفکر درصدد فهم کل (سیستم) و اجزای آن روابط بین اجزاء و کل و روابط بین کل با محیط آن (فراسیستم) است. سازمانهای ما برای تقویت جامع نگری د درون خود نیازمند تفکر سیستمی هستند به دلیل اینکه تفکر سیستمی به مدیران کمک می کند تا ساختار ، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند و تنها به مشاهده وقایع التفا نکنند. بنابراین هدف این مقاله ارایه مطالبی در زمینه تفکر سیستمی و کاربرد تفکر سیستمی در بهبود و توسعه سازمان است چرا که علی رغم این که تفکر سیستمی دارای مزایای متعددی است اما در بسیاری موارد در سازمانها نسبت به آن تمایلی ندارند.