سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهین رفوسه – کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری کرم
علیرضا شاکراردکانی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی- معدنی زرند، دانشگاه شهید با
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

گدازه های ریولیتی و ریوداسیتی شمال و شمال شرق کرمان که در ایران مرکزی واقع شده و دارای سن ائوسن می باشند. ویژگی های زمین شیمیایی این سنگ های گویای آن است که فرآیند اصلی که درتکوین سنگ های ریولیتی و ریوداسیتی منطقه ایفای نقش کرده، تفریق ماگمایی از راه تبلور بخشی اس ت. وجود منطقه بندی نوسانی پلاژیوکلاز ها، حاشیه های واکنشی، خوردگی و گرد شدگی فنوکریست ها، و شکل هاى خلیجی ، آلودگی پوسته ای این سنگ هارا نشان میدهد