سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی پور – شرکت توزیع برق استان لرستان
محمد ۲ – شرکت توزیع برق استان لرستان
شمس الدین کمالوند – شرکت توزیع برق استان لرستان

چکیده:

تعرفه بندی برق یکی از اساسی ترین ارکان مدیریت مصرف ، بار و مدیریتمالی صنعت برق می باشد. بی شک ضعف در این پروسه هم بر روند تامین برق از طریق کاهشسرمایه گذاری در تولید ، انتقال و توزیع بر ق بدلیل متزلزل شدن پایه های مالیصنعت برق و هم بر رفاه مشترکین آثار زیانباری می گذارد لذا تلاش در جهت بهینهنمودن تعرفه بندی برق باید به عنوان یکی از مهمترین اهداف صنعت برق اعمال شودبدیهی است که رسیدن به این مهم نیز جز با مطالعات گسترده و بررسی تجربیات سایرکشورها امکان پذیر نیست . در این مقاله هدف بر آن است که ساختار تعرفه بندیدر کشور ایران با دو کشور اروپایی و آسیایی ، انگلستان و تایلند مقایسه شده و در پایان راهکارهایی در راستای قیمت گذاری انرژی در کشور ارائهگردد .