سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش پسران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سها پورمحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

ساختمان ها مدولهای تشکیل دهنده کل بزرگتری به نام شهر هستند که بواسطه فضاهای بازشهری با هم گفتگو دارند هرچقدر این گفتگو هوشمندانه تر باشدو فضا از کیفیت بالاتری برخوردار باشد با استقبال بیشتر مواجه می شود مسئله اینجاست که در شهرهای امروز ما ساختمان ها دیگرتمایلی به تعامل با یکدیگر ندارند و منفک انگاشته می شوند در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی نیز این منفک انگاری مشکلاتی را از قبیل: افزایش بار ترافیکی، تحمیل سفرهای رفت و برگشتی ، آلودگی های زیست محیطی و … را به دنبال داشته است در متون مرتبط با تعدیل مصرف انرژی کمتر به بعد طراحی شهری به عنوان بستر قرارگیری ساختمان ها توجه می شود و بیشتر نگاه ها منحصر به خصوصیات تک بناها می باشد. برمبنای این فرض که با گردآوری فعالیت ها با قابلیت تعامل د رمقیاسی خردتر ازنگاه کلی نگر برنامه ریزان کاربری اراضی به کاهش مصرف سوخت کمک کرد فضای باز شهری و غنابخشی به کیفیات تعامل برانگیز آن به عنوان راهکار مناسب برای غنابخشی به این تعامل پیشنهاد شده است