سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مسعود پور کیانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمد سمیعی درونه – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
فرهاد کوه کن – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی کاشف

چکیده:

تعارض جزئی لاینفک اززندگی انسان است مروری گذرا و سطحی بررویدادهای تاریخی وقایع مهم جاری و فراورده های فرهنگی قصه رمان سرگذشت فیلم و…. که بین گوشه هایی ازواقعیت های زندگی اجتماعی مستند نشان میدهد که چگونه تعارض یکی از مهمترین و برجسته ترین وجود زندگی را تشکیل میدهد بنابراین اگر عده ای معتقدند که تعارض موضوعی است که فکر انسان را بیش ازهرچیز دیگری به جز خدا و عشق به خود مشغول کرد هاست ادعای پوچ و بیهوده نکرده اند به عبارت دیگر یکی ازمسائل اساسی مدیریت سازمان ها رویاروی با تفاوت ها و اختلافات سازمان است که هرمدیر وقت قابل ملاحظه ای برای حل آن اختصاص میدهد ضرورت وجود تضاد و تناقض درست مثل ضرورت وجود هواست باید به آن ساخت و زندگی کرد نه انیکه آن را کنار گذاشت استفاده موثر ازتعارض مستلزم شناخت ودر کامل ماهیت آن و همچنین عوامل ایجاد کنده و مهارت دراداره و کنترل آن است البته امروزه به عنوان یکی ازمهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن درموفقیت مدیریت سازمان ها نقش ارزنده ای دارد