سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامحسین نوعی – کارشناس ارشد تاریخ و سردبیر فصلنامه تاریخ پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه نوعی – کارشناس ارشد جغرافیا و پژوهشگر حوزه گردشگری روستایی
لیلا ساجع – کارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گردشگری از دیر باز یکی از منابع پر در آمد جهان به شمار می رود وبسیاری از کشورهای جهان هر ساله از این محل ، درآمد قابل توجهی را کسب می کنند که دراقتصادشان تاثیر بسزایی دارد.ایجاد ثروت وتوسعه اقتصادی، کاهش بیکاری ، توسعه فرهنگی از طریق تعامل شهروندان با مسافران از جمله اثراتمهم گردشگری به شمار می رود.در این راستا گردشگری روستایی یکی از اجزای مهم صنعت گردشگری به شمار می آید گردشگری روستایی موجب رشداقتصادی، ایجاد تنوع و ثبات در اشتغال، پویایی تجارت و صنایع، گسترش فرص تهایی برای رشد درآمد به صورت فعالی تهای چندگانه، ایجاد بازارهای جدیدبرای محصولات کشاورزی و گسترش مبنای یک اقتصاد منطقه ای می شود. در سال های اخیر با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی، بسیاری از مردم تمایل دارند به محیط های آرام با زندگی سنتی سفر کنند،در ایران اگر شرایط و امکانات آن فراهم شود گردشگری روستایی می تواند از جمله موارد مهمدرآمدزای جهانگردی به حساب آید. یکی از راه های مهم و سودمند در توسعه گردشگری روستایی بهره گیری از توان بالای تشکلهای مردم نهاد که براساسعشق و علاقه و توانمندی اعضای خود برای پیشبرد اهداف مندرج در مرام نامه خود اقدام به فعالیت می نمایند.در نوشتار ذیل تلاش خواهد شد ابتدا ضمنمعرفی تشکل های مردم نهاد و اهداف و ویژگی آنها به نقش روستا و جایگاه آن در کشور و توسعه گردشگری روستایی که با هدایت این تشکل های مردم نهادمی تواند رونق پیدا کند، پرداخته شود.