سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سمانه مرزبانی – کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
مهدی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
ابوالقاسم عربیون – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
محمدعلی مرادی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهم ترین ابزارهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اعطای اعتبارات به کشاورزان به منظور افزایش توان و ظرفیت تولیدی آن ها می باشد. سازوکار تزریق اعتبارات به این بخش در نحوه مصرف آن بسیار تعیین کننده است. تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانکی را در هر بانک تشکیل می دهد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست. با توجه به افزایش جمعیت، بحران اشتغال، نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، نیازهای تکنولوژیک و اهمیت نوآوری در تولید محصولات یا فرآیندهای جدید ضرورت دارد موضوع کسب و کارهای کوچک و متوسط و نقش آن ها در ایجاد اشتغال مورد مطالعه و توجه قرار گیرد. بسیاری از مفسرین شکاف تأمین مالی را برای بنگاه های کوچک و متوسط در نظر می گیرند .به این معنا که اگر منابع مالی در دسترس باشند، تعداد زیاد و معناداری ازکسب و کارهای کوچک و متوسط می توانند از منابع مالی به طور بهینه و اثربخشی استفاده نمایند. در این مطالعه به بررسی تاثیر این موضوع بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی پرداخته ایم.