سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی د

چکیده:

با توجه رشد سریع جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای غذای بیشتر و بهتر، تهدیدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، استفاده ازفناوریهای نوین و جایگزینی محصولات اصلاح ژنتیک شده به هدف تولید محصولات غذایی و بالا بردن کارایی تولید و کاهش مشکلات زیست محیطی ضروری به نظر میرسد. فناوری زیستی به عنوان فناوری نوین و خاص قرن ۲۱ شناخته شده و میتواند در عرصه کشاورزی ضمن افزایش بهرهوری، رشد و نمو گیاهان و مسائل مرتبط با محیط زیست، حفاظت پایدار اکوسیستم و کشاورزی پایدار را فراهم کرده و بشر را در تأمین غذای مورد نیاز جمعیت انبوه آینده، یاری کند. لذا توسعه پذیرش و بکارگیری بیوتکنولوژی بسیار حایز اهمیت میباشد. پذیرش و کاربرد ایدهها، روشها و تکنولوژیهای نوین توسط افراد یک نظام اجتماعی، در حقیقت نیازمند ایجاد تغییر در رفتار و بینش افراد است، در این راستا یکی از عوامل مؤثر در پذیرش فناوری زیستی، نهاد ترویج کشاورزی است. این مطالعه به روش تحلیلی، ضمن بررسی اهمیت فرایند بهرهگیری از بیوتکنولوژی و اهمیت بیوتکنولوژی در کشاورزی و امنیت غذایی، مجموعه نقشهای مؤثر و کاربردی نهاد ترویج کشاورزی را در این زمینه معرفی می نماید. آنچه مسلم است ترویج کشاورزی با برگزاری آموزشهای ضروری و کلاسهای توجیهی برای کشاورزان و برقراری ارتباط با کشاورزان زمینه را برای افزایش سطح دانش، آگاهی مخاطبان و اصلاح نگرش ها یا رفتارهای آنان در جهت پذیرش کشت گیاهان تراریخته و تغییر ژنتیک یافته و توسعه بیوتکنولوژی فراهم میکند