سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسانه دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدار پرداخته است. در حال حاضر بروز بحران های خاص زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در نقاط مختلف جهان سبب شده که توسعه پایدار روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شود. توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحولات و ساختار اداری است، به طوری که تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسلهای آینده را تضمین کند. با توجه به دانش محور بودن توسعه پایدار لذا توسعه برنامه های آموزش تدریجی به منظور توسعه پایدار کشاورزی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا این مقاله بر آن است تا به شیوه مروری و استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بیان مفاهیم توسعه پایدار کشاورزی، اهداف آن و راهکارهای نیل به آن با توجه به نقش و اهمیت ترویج و آموزش به عنوان یکی از جنبه های مهم توسعه پایدار کشاورزی بپردازد