سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمید شفیع زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
حسینعلی باقری رمدانی – کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده:

امروزه ماوارث جهانی پرازناکامیها شکست ها بیمناکی ها و سرخوردگیها هستیم کنار نهادن عقل و خرد و پیروی از امیال درونی غرایز حیوانی و خودخواهی ها انسان هایی بی رحم بی منطق و تخریب گر ساخته است وجود این همه بی عدالتی سرگشتگی جنگ و بسیاری از رفتارهای غیرعقلانی موید این امر است که بشر امروزی قبل ازهرچیز به تربیت کردن نیاز دارد زیرا تربیت است که به انسان جهت میدهد و اورا هدفمند می سازد و تربیت تنها داروی درد بشریت است هنگامی که انسان دربرابر یاس و ناامیدی حاصل از رنجها و تنشهای روانی درشرف نابودی قرار میگیرد دین ترس و وحشت را از او برطرف کرده و حیاتی دوباره به وی می بخشد و وی را تحریک می کند تا متناسب با خاستگاه قابل قبول اجتماعی عمل نماید تنها دینمی تواند در دنیای مادی امروز به منظور حفظ ارزشهای انسانی مسیر صحیح را برای وی تعیین کند از این رو درتمام کشورها تلاش شده تا تعلیم وتربیتی فراهمگردد که موجب زنده نگهداشتن آرمانهای فرهنگی و ارزشهای انسانی شود. دراین مقاله سعی برآن است که با ارایه تعریفی دقیق از دین و تربیت دینی و بررسی ابعاد مختلف ان هدف اهمیت اصول و… با محوریت اسلام زمینه ای جهت شناخت تربیت دینی فراهم آورده و بتوانیم از محتوای بحث توشه ای هرچند ناچیز برای ارتقا تربیت دینی و دین مداری درکشور برداریم