سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سلیمی – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد نبی احمدی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

از دیرزمان گفته شده که زبان و اندیشه دو روی یک سکه هستند زبان به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم درشکل گیری و تکوین شخصیت انسان نقش ایفا می کند صورت مستقیم آن مربوط به نقش ابزاری زبان درامر آموزش و از راه های گفتگوهای روزمره است اما نقش غیرمستقیم آن که از اولی هم بسیار با اهمیت تر است ناشی از تاثیر تربیتی عمیق و گسترده ای است که آثار و شاهکارهای ادبی که پدیده های زبانی به حساب می آیند درروح و روان مخاطب برجای می نهند قران کریم که بزرگترین معجزه جاودان پیامبرص به شمار می رود و دریچه ای به رحمت بیکران الهی تلقی می گردد از این نوع پدیده ها است حقیقتی است که به سطح فکر و اندیشه بشری تنزل یافته درقالب مفاهیم واژگان و عبارت قابل فهم برای انسان درآمده است بی جهت نیست که خداوند متعال به قلم و آنچه می نگارد سوگند یاد نموده است زیرا محصول قلم خلق آثار هنری است که مانند دستی نوازشگر تارهای وجود انسان را هرگونه که اراده کند به نوازش درمی آورد. این مقاله نقش تربیتی زبان درتکوین شخصیت انسان با تاملی درقرآن کریم را وارسی نموده است.