سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج والیزاده – مدیر دفتر ایمنی
حاجی رضا تیموری – رئیس هیآت مدیره ومدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

چکیده:

امروزه پدافند غیر عامل و شرایط بحران ،ایمنی مردم و کارکنان و محیط زیست و صرفهجویی در هزینهها بیش از پیش موردتوجه بوده و در مجامع علمی، فنی و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون شبکه برقو مصرف انرژی الکتریکی و در نتیجه افزایش تعداد ترانسفورماتورهای نصب شده، هزینه های مرتبط با آن قابل تاملاست. از سوی دیگر مسائل ایمنی ، پدافند غیر عامل ، مدیریت شرایط بحران و هزینه های غیرمستقیم نظیر قیمت زمین جهت احداثپست در محلهای خاص پراهمیت شده است. در این مقاله به مقایسه فنی وعوامل موثر در پدافند غیر عامل و پیشگیری از بروز حوادثدر شرایط بحران، ترانسفورماتورهای خشک رزینی و روغنی پرداخته شده است. مسئله آتش زا بودن ترانسهای روغنی از دغدغههای دیرین مهندسین است بدین لحاظ روغن های مصنوعی با اسم صنعتی روغن آسکارل که خاصیت ضد آتش دارند ، مرسوم شد و برایمدتی در ترانسهای توزیع مورد استفاده قرار گرفت . که این بار مشکل جدیدی بوجود آمد ، روغن مزبور به شدت سمی بوده و درطبیعت غیرقابل بازیافت و در نتیجه ویرانگرمحیط زیست است. لذا استفاده از آن ممنوع شده وکارشناسان به فکراستفادهاز ترانس های خشک افتادند. ترانسفورماتورهای مورد مطالعه از دیدگاه بهره برداری دارای مشخصات کلی مشابه بوده و می توانند بدون تغییر سایر تجهیزات شبکه جایگزین یکدیگر شوند.