سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدمحمود جزایری مقدس –

چکیده:

بدون کوچکترین تردیدی و باتوجه به رشد روزافزون جمعیت شهرنشین ایران درسالهای اخیر لحاظ کردن خطرات ناشی از زلزله درمدیریت و برنامه ریزی شهری بمنظور کاهش آسیب پذیری لرزها ی و مخاطرات ناشی از زلزله درشهرها امری اجتناب ناپذیر است از این رو درمقاله حاضر تلاش شده است که نقش تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای درمقیاس شهری ازجنبههای گوناگون درمدیریت و برنامه ریزی شهری همراه با مثالهایی عملی درمورد شهرهای مختلف ایران مورد بررسی قرارگیرد این جنبه های گوناگون عبارتنداز مکان یابی مناسب شهرها مورد مطالعاتی شهرهای استان مازندران مکان یابی مناسب تاسیسات شهری مورد مطالعاتی شهرمشهد ارزیابی بافت فرسوده شهری مورد مطالعاتی شهر شوشتر ویافتن محور توسعه شهر مورد مطالعاتی شهرهای مشهد و استهبان.