سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نسرین مهدوی – مولف و استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان نقش تحصیلات عالیه دختران درمشارکت سیاسی به موقعیت و شرایط زندگی و مطالبات زنان درصحنه های مختلف و بخصوص سیاست پرداخته است و یادآوری می شود که زنان با تحصیلات عالیه به زیباترین شکل می توانند در صحنه سیاست نیز سهیم و تاثیر گذار باشند لذا مقاله فوق بعد از یک مقدمه کلی موضوع اصلی را مورد بحث قرار داده است که اگر درساختار اقتصادی واجتماعی جامعه تحولاتی ایجاد شودو به تحصیلات دختران و تشویق به مشارکت ایشان توجه شود به عنوان نیمی از جمعیت جامعه می توانند بسیار کارساز باشند درپایان بعد از نتیجه گیری از بحث فهرست منابع و ماخذ ذکر شده است.