سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ثریا برزگرنژاد – مولف محقق و مدرس دانشگاه

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان نقش تحصیلات عالیه دختران درتوسعه فرهنگی و اجتماعی به بحث و بررسی پیرامون نقش این نیروکارآمد و خلاق می پردازد و یادآوری می شود که دختران با ورود به مقاطع تحصیلات عالیه می توانند با تحول و پویایی و تقویت ایمان و اراده خود به پرورش فضایل اخلاقی بپردازد و با ایستادگی درمقابل رذایل اخلاقی و پویایی درعرصه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی حیات خویش رادرصحنه اجتماع بیمه نمایند لذا فرصت هایی همچون توجه به قران درمتن زندگی کارامید به آینده هدف و برنامه درکنار تحصیل علم و دانش بسیار مورد توجه قرارمیگیرد که باید مورد بحث و بررسی قرارگیرد تا این قشر فعال که نیمی از جمعیت کارآمد و پویای جامعه را تشکیل میدهد بتوانندنقش خود را به زیباترین شکل درجامعه ایفا نمایند.