سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی اخوان صفار – مربی عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

دراین مقاله به بررسی مزایا و فواید استفاده از تجارت الکترونیکی درشرکتهای جهانگردی می پردازیم همچنین دراین مقاله نقشی که مدیریت ارشد این شرکت ها ایجاد تجارت الکترونیکی درکسب و کارشان دارند را مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهیم برای این رسیدن به این هدف ۶۰ شرکت جهانگردی را مورد بررسیو تجزیه و تحلیل آماری قرار دادیم که این کار توسط توزیع پرسشنامه صورت گرفت از ۶۰ پرسشنامه توزیع شده ۴۳ مورد مفید بود و به وسیله آمارهای توصیفی به نتایجی دست پیدا کردیم که دراین مقاله بیان خواهد شد برطبق نظریه رفتار برنامه ریزی شده نقش مدیریتی عالی سازمان میزان درک استراتژی تجارت الکترونیکی و آمادگی سازمانی برای استفاده از این نوع تجارت عوامل بحرانی و کلیدی به حساب می آیند با وجود اینکه تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایایی برای شرکتهای جهانگردی به همراه دارد اما هنوز مفاهیم مربوط به آن در سطح عملیاتی باقی مانده است تحقیق صورت گرفته جزء معدود بررسی های انجام شده درزمینه بکارگیری تجارت الکترونیکی درشرکتهای جهانگردی و توریستی می باشد و به همین خاطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.