سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

فاطمه عابدی نژاد مهر آبادی – گروه مهندسی فناوری اطلاعات_مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی ابرکوه
حبیب الله سالارزهی – گروه مدیریت_استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پیشرفت ها یاخیر درفناوری اطلاعات عامل مهمی است که فضای کسب و کارشرکت ها را به شدت تغییر داده است سازمان ها برای دستیابی به هدف دربازار به شدت درحال تغییر امروز نیازمند داشتن شبکه ای پویا و مبتنی برهمکاری درمدیریت زنجیره تامین می باشند مهندسی مجدد فراگیر رویکردی فرایند محور است که سعی درایجادبهبودهای چشمگیر درمعیارهای عملکردی ازقبیل هزینه سرعت و کیفیت دارد درمهندسی مجدد زنجیره تامین میتوان فرایندها رابدون بهره گیری از فناوری اطلاعات بهبود داد اما درمهندسی مجدد فراگیر بهبود ریشه ای فرایند ها تنها درسایه فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی بدست می آید همچنین با دارا بودن زنجیره تامین کارا م یتوان این انتظار را داشت که سازمان بتواند به مزیت رقابتی موثر دربرخورد با دنیای رقابتی امروز دست پیدا نماید. درادامه پس ازذکرتاریخچه مختصری ازتجارت الکترونیکی و بررسی مدیریت زنجیره تامین به بررسی و تحلیل نقش تجارت الکترونیکی درمدیریت زنجیره تامین با رویکرد مهندسی مجدد فراگیر پردخته خواهد شد.