سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید یاسوری – عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
حسن کهنسال – عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلانشناسی
فریبا گراوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

امروزه گردشگری از آن نظر که اولاً موجبات آشنایی ملل مختلف جهان با دیگر فرهنگها، اقوام، سرزمینها، گویش ها و… را فراهم مینماید و ثانیاً از نظر اقتصادی به عنوان یک منبع تأمین درآمد و ارز محسوب میشود، اهمیت زیادی یافته است . میشود . از جمله « گردشگری فرهنگی » یکی از زمینه های توسعه گردشگری، جاذبههای فرهنگی است که موجب شکل گیری مهمترین زمینههای شکلگیری گردشگری فرهنگی میتوان به اماکن تاریخی، موزهها، معماری، فرهنگ و آداب و رسوم خاص هر منطقه، نظیر موسیقی محلی، خوراک، پوشاک، صنایعدستی و… اشاره کرد. جاذبه- » شهرستان رشت، علاوه بر برخورداری از جاذبههای فراوان اکوتوریستی، با داشتن قدمت تاریخی و فرهنگ غنی خود از نیز بینصیب نمانده است. وجود بیشمار بقعهها، بناهای قدیمی و میادین در کنار فرهنگ و آداب و رسوم « های فرهنگی نیز در این « گردشگری فرهنگی » منحصر به فرد و مراسم خاص این شهرستان، علاوه بر طبیعتگردی موجب شکل گیری شهرستان شده است. این تحقیق به دنبال آن است تا ضمن شناخت زمینههای تاریخی، فرهنگ و آداب و رسوم این شهرستان، همچنین تعیین جایگاه جاذبههای تاریخی و فرهنگی در توسعه گردشگری منطقه و نیز شناسایی و بیان مشکلات و موانع موجود، در ارتباط با بهره گیری از این جاذبهها، راهکارهای لازم را برای بهرهبرداری و بهبود توسعه گردشگری این شهرستان ارائه نماید. روش این پژوهش، کتابخانهای و مطالعه اسناد و مدارک است. به علاوه، به منظور شناخت وضعیت و امکانات موجود در زمینه گردشگری، به خصوص در زمینه تاریخی و فرهنگی، به تکمیل پرسشنامه میدانی از گردشگران به تعداد ۵۰۰ مورد پرداخته شده است. نتایج اولیه یافته نشان میدهد که درصد بسیار بالایی از گردشگران به علت عدم آشنایی با جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان رشت، اغلب اقامتی چند ساعته در این شهر دارند. کمبود امکانات اقامتی، عدم اطلاع رسانی و فقدان تفکر منسجم در تنظیم ساختار گردشگری این شهرستان (طبیعتگردی، گردشگری فرهنگی و فقدان زیرساخت های لازم) از مشکلات گردشگری فرهنگی منطقه به شمار میآید.