سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدابراهیم قلی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین ع
محمدرضا جنگجوحاجی خواجه لو – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

ریشه عمده مشکلاتی که درداخل هرکشور بروز می کند را میتوان درمرزهای آن جستجو نمود اگر کنترل مطلوبی درمرزها شود نه تنها امنیت درمرز بلکه درتمام کشور حفظ خواهد شد بی ثباتی موجود دراکثر کشورهای همسایه ایران از جمله کشور اذربایجان درشمال غرب ایران درطی دو دهه اخیر بروز جنگهای داخلی متعدد مساله آوارگان و پناهندگان تجارت موادمخدر و ورود مشروبات الکلی ترددهای غیرمجاز و حضور بیگانگان و دخالت درامورات و غیره به طرق مختلف برامنیت و به ویژه امنیت مناطق مرزی ج.ا.ایران تاثیر منفی گذاشته است که پیامدهای زیانبار اقتصادی امنیتی آن بسیار ملموس بودها ست پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی درپی پاسخ به این سوال اصلی می باشد که عشایر مرزنشین استان اردبیل بویژه شاهسون چه تاثیری برامنیت مرزی منطقه دارد؟ بدین منظور پس از مشخص نمودن شاخصهای مورد نظر اقدام به تهیه پرسشنامه برای دو طیف مردم عادلی و مسئولین شد و سه شهرستان پارس آباد بیله سوار و گرمی که با کشور آذرباجان هم مرز و بویژه به خاطر اینکه منطقه عشایرنشین میباشد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.