سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه جمالو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم سازمان آب و فاضلاب استان قم- استادیار (عضو
سعادت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم سازمان آب و فاضلاب استان قم

چکیده:

دیاتومه ها فلور جلبکی را در اکوسیستم های آبی تشکیل می دهند در اغلب آبهای شیرین مهمترین گروه اکولوژیکی پلانکتونی و کف زی می باشند. در اغلب کشورها به عنوان شاخص آلودگی آب در نظر گرفته می شوند اطلاعات زیادی در مورد دامنه تحمل دیاتومه ها نسبت به بعضی انواع معمول آلودگی در منابع موجود است. در این تحقیق نمونه برداری دیاتومه ها به همراه آنالیز عوامل فیزیکوشیمیایی آب جهت بررسی تاثیر آلودگی بر اجتماعات دیاتومه ای انجام شد. لام دائمی از روش Patrick & Reimer تهیه شد. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش عوامل فیزیکو شیمیایی تنوع دیاتومه ها کاهش می یابد. نتایج این تحقیق با مطالعات Dere (2002) همسو می باشد.