سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه پاشایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده علوم دامی
رضا میرشکار –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اهمیت و نقش نشانگرهای ژنتیکی در اتخاذ تصمیمات مربوط به حفظ منابع ژنتیکی دامهای اهلی پرداخته می شود تنوع دامها به سرعت درحال کاهش بوده و نیاز به انجام استراتژی هایی جهت حفاظت از نژادها شدیدا احساس می شود درحال حاضر برای اکثر گونه ها تعداد زیادی نشانگر ژنتیکی در دسترس می باشد که الگوهای متفاوت وراثت مندلی را آشکار می کنند محاسبه پارامترهای تنوع ژنتیکی امکان انتخاب و حفاظت نژادهای برتر را برای حفظ حداکثر تنوع امکان پذیر می کند تانسلهای آینده بشر بتوانند از آن بهره ببرند.