سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرسده تفضلی – گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حسینی نصر –
حمید جلیلوند –
داریوش بیات – سازمان جنگلها دفتر جنگلکاری و پارک ها کلوده آمل

چکیده:

جنگل به عنوان یکی از منابع تجدید شونده و اجزا حیات بخش جوامع بشری در تعادل و پایداری محیط زیست نقش مهمی ایفا می کند سواستفاده از جنگل باعث کاهش گونه های ارزشمند و برهم خوردن پایداری اکولوژیکی می شود با توجه به روند سریع تخریب جنگلها بخصوص گونه های ارزشمند تحولی اساسی در مدیریت جنگل لازم می باشد که باید مبتنی بر اصول توسعه پایدار در این زمینه گام برداشت شاه بلوط از گونه های مرغوب در رویشگاه های استان گیلان می باشد که تاکنون حدود نه درصد آن بصورت سرپا خشک و نابوده شده اند چرای مفرط دام و فقدان زادآوری طبیعی آن را در معرض انقراض قرار داده بنابراین تلاش جهت حفظ و توسعه آن ضروری است تکثیر شاه بلوط از طریق جنسی و غیرجنسی با مشکل مواجه می باشد.بیوتکنولوژی جنگل تکثیر غیرجنسی این گونه را به روش درون شیشه ای بدون محدودیت زمان و مکان با هدف تولید انبوه نهال های این گونه در راستای توسعه پایدار فراهم م ینماید.