سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهتاب پورآتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

در طول ۲۰ سال گذشته شمار بلایای طبیعی ثبت شده در جهان تقریباً از ۲۰۰ به ۴۰۰ مورد در سال افزایش یافته استکه این شمار روزافزون بلایای طبیعی، تولید در این بخش را به صورت فعالیتی همراه با ریسک در آورده است. ریسک درفعالیت های کشاورزی عبارت از شرایط ناپایداری است که تولید محصولات کشاورزی را به مخاطره م یاندازد و باعث ایجادخسارات مالی و احساس ناامنی در زندگی کشاورز می گردد. اگرچه ممکن است برای کنترل ریسک و میزان خطرپذیریمحصولات کشاورزی راه های گوناگونی وجود داشته باشد، اما توجه به مدیریت ریسک یکی از بهترین شیوه ها در این زمینهاست. یکی از اهرم های موثر در مدیریت ریسک انتقال مسئولیت ریسک به سازما نهای دیگر است و در این راستا، بیمهسازوکار مهمی به شمار می رود. از این رو، هدف مقاله حاضر که به صورت مروری تحلیلی به رشته تحریر در آمده است،بررسی نقش بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت ریسک می باشد. بیمه محصولات کشاورزی به عنوان مکمل رو شهایسنتی مانند کشت توام، تنوع تولید در مزرعه و غیره از جمله ابزارهای موثر در مدیریت ریسک کشاورزی است. بیمهمحصولات کشاورزی سطح واقعی گردش نقدی واحد بهره برداری یا تولیدی را مطمئن میسازد، موجب اطمینان بخشیکشاورز برای برخورداری از تسهیلات اعتباری و سرمایه گذاری می شود، باعث تقویت ظرفیت مدیریت بهینه در بخشکشاورزی میشود، باعث بهبود موقعیت اعتباری کشاورزان می شود، و روحیه خودباوری، خودیاری و دگریاری کشاورزان راافزایش میدهد. لذا ، بایستی در راستای حذف چالش های پیش روی بیمه اقدامات لازم صورت گیرد.