سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین راحلی – استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
نورالدین ایزدی جلودار – کارشناس ارشد باغبانی
محرم نصیری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

کشاورزان درجریان فعالیت های کشاورزی خود همواره با خطرات مهمی مواجه هستند و برای اجتناب از خسارت های ناشی از این خطرات به کمک دولت یا سایر روشهای جبران خسارت نیاز دارند بازار بیمه می تواند به عنوان راه حل مناسبی برای تثبیت محصولات کشاورزی ودرآمد کشاورزان باشد برای توسعه بخش کشاورزی ابتدا باید زمینه های لازم جهت توسعه را فراهم نمود که گسترش و توسعه بیمه محصولات کشاورزی می تواند به عنوا زمینه اصلی جهت سرمایه گذاری دربخش کشاورزی باشد یکی از مسائل مهم و اساسی دربیمه کشاورزی پوش ش مناسب خسارت ها و متناسب بودن با نیاز کشاورزان است که دراین صورت م یتواند سبب توسعه بخش کشاورزی گردد دراین مقاله سعی شدها ست بیمه جدیدی به نام بیمه عملکرد منطقه ای ضمن معرفی به کشاورزان چغندرکار شهرستان خوی و مقایسه آن با بیمه عملکرد انفرادی اجزا مختلف آن مانند نرخ حق بیمه، سطح پوشش، حداکثر سطح تعهد، میزان حق بیمه، و میزان غرامتبرای آن محاسبه گردد.