سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن نسیمی – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
عبدالله دن – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
محمدحسین غلامی – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
سمانه نسیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت بیمه)

چکیده:

مدیریت بحران یک دانش علمی کاربردی است که هدف آن تدوین سیاست ها و خط مشی های علمی دررابطه با پیشگیری کاهش آمادگی واکنش اضطراری و جبران سوانح از طریق مشاهدات مراقبت ها و تجزیه و تحلیل سیستماتیک سوانح م یباشد بیمه یکی از جلوه های بارز این مشارکت عمومی و تعاون درهنگام بروز بلایای طبیعی و غیرطبیعی است که به عنوان یکی از راه کارهای اصلی و اساسی جبران خسارت مصیبت دیدگان حوادث مورد توجه و اهمیت قرارگرفته و هرروز نقش آن درمدیریت بحران بیش از پیش نمایان می شود بروز بلایای طبیعی و غیرطبیعی ضرورت اشاعه فرهنگ بیمه را درجامعه و توجه ویژه به فراگیر شدن مدیریت بحران درکشورمان را مطرح می سازد امروزه نیاز جوامع به خدمات بیمه ای بیش از پیش درحال افزایش است و مردم انتظار خدمات بهتر و متنوع تری را از شرکت های بیمه دارند بگونه ای که سازمان ها بصورتی عمیق تر و تخصصی تر درحوزه های عملیاتی و محورهای رقابتی خود برفعالیت هایشان متمرکز شده اند