سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – استادیار دانشگاه کردستان
آروین وزیری – دانشجوی کارشناسی
حامد قاضی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

از آنجا که درایران یکی از بحرانهای اساسی مربوط به زلزله و خسارات ناشی از آن می باشد امروزه نیاز به سبک سازی سازه ها برای کاهش بارناشی از زلزله بیش ازپیش احساس می شود یکی از نوین ترین راه کارها برای کاهش وزن سازه استفاده از بتن سبک سازه ای می با شد بدین منظور دراین تحقیق سعی براین است که ابتدا ت اریخچه ای درمورد بتن سبک ذکر شده و سپس انواع بتن سبک معرفی گردد و درانتها اثر کاهش وزن ساختمان با استفاده از بتن سبک بجای بتن معمولی برنیروی زلزله مورد بررسی قرارگیرد.